En vision

Operainitiativet vill göra musikkulturen till en reell och betydelsefull samhällsfaktor och därigenom skicka signaler till andra kulturformer att medvetet axla den kontaktskapande uppgift som är så central i ett samhälle som i växande grad består av människor från skilda kulturer.

I Visionen finns en tro på att musiken har de främsta förutsättningarna för att hitta uttryck och former för gemenskap mellan människor. I Visionens förlängning finns manifestationen av musikens alla krafter även i form av dans och sång gestaltade i ett alldeles modernt scenkonsthus i Stockholm.

Med den sammansättning av etniciteter som Sverige redan framvisar kommer vi vara ett av världens mest integrerade länder vid mitten av århundradet.

Scenkonsthuset skall vara ett uttryck för att vi även är ett av världens bäst integrerade länder.

Sverige kan bli en förebild för kosmopolitism och framsteg.
Så här lyder Operainitiativets ursprungliga vision, från grundandet i juni 2008:

Operainitiativet verkar för en ny Nationalscen i Stockholm för opera, balett och andra scenkonster.

Operainitiativet vill förverkliga visionen om en modern nationalscen för sång, musik och dans för hela Sverige. Den gamla, fina och av så många generationer älskade Operan vid Gustaf Adolfs Torg har blivit föråldrad och dess funktion som kvalitetsarena för "the performing arts" kan i längden inte uppfyllas av en scen som konstruerats för tidevarv då elektriciteten var nyuppfunnen och akustiken fick leta sig fram genom röd sammetsplysch och förgyllda pilastrar.Inspiration

Moderna operahus i världen

Stödjare / sponsorer

• Kungliga Operan
• Stockholms Handelskammare
• Jacob Wallenbergs stiftelse (särskilda fonden)
• Kjell och Märta Beijers stiftelse
• Elisabeth Douglas
• Tengbom Arkitekter
• Samt ett flertal anonyma bidragsgivare

Stadgar

Nedan kan du ladda ned stadgarna för Operainitiativet ideell förening, samt upprop från konstituerande möte i juni 2008.

Ladda ned Operainitiativets stadgar
Ladda ned upprop taget vid konstituerande möte

Du behöver en pdf-läsare för att kunna läsa filerna. Om du saknar en pdf-läsare så kan du ladda ned Adobe Reader gratis från Denna länk ».
Styrelse

Operainitiativets styrelse består av följande ordinarie ledamöter:

  • Advokat Fred Wennerholm (ordförande)
  • Advokat Mats Björkman (ledamot)
  • Johan Bengt Påhlsson (ledamot)Kort om oss

Operainitiativet vill förverkliga visionen om en modern nationalscen för sång, musik och dans för hela Sverige.

Läs hela vår vision

Stödjare / sponsorer

• Kungliga Operan
• Stockholms Handelskammare
• Jacob Wallenbergs stiftelse (särskilda fonden)
• Kjell och Märta Beijers stiftelse
• Elisabeth Douglas
• Tengbom Arkitekter
• Samt ett flertal anonyma bidragsgivare

Open Opera

"Open Opera" är ett arbetsnamn på en särskild satsning inom Operainitiativet. Syftet är att försöka bidraga till en breddning av Operans framtida publik.
Läs mer

Information

Operainitiativet ideell förening

Organisationsnummer: 802452-0051