Operainitiativet

Modernt hus för scenkonst

 

Modernt hus för scenkonst

Operainitiativets önskemål om ett modernt scenkonsthus har såtillvida vunnit gehör och framgång då regeringen hösten 2013 fattade beslut om att, inte endast renovera, utan även bygga om Stockholmsoperan så att en ny modern scen sedan kan inrymmas i huset på Gustav Adolfs torg. Regeringen har föreslagit ett budgeterat belopp på 2 miljarder kronor för den tilltänkta ombyggnaden vars närmare lösningar och utformning skall presenteras under hösten 2014. Enligt kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth (M) är regeringen således "beredd att avsätta 2 miljarder kronor till en ombyggnation av Kungliga Operan i Stockholm".

Operainitiativet ser positivt på den generösa satsning som regeringen vill göra för Operans verksamheter och avvaktar med spänning det förslag som väntas från Statens fastighetsverk.

 

Moderna byggnader för scenkonst

Nedan presenteras ett urval av världens modernaste operahus.