Operainitiativet

Open Opera

 

Open Opera

Operainitiativets arbetsfokus är dels på frågan om nytt operahus och dels på "Open Opera". "Open Opera" är ett arbetsnamn på en särskild satsning inom Operainitiativet. Syftet är att försöka bidraga till en breddning av Operans framtida publik. Under hösten 2013 har "Open Opera" och dess försöksområde i Flens kommun i Sörmland utvecklats högst konkret. Tre bussar fyllda med skolungdomar från Flen besökte genrepet av Tjajkovskijs Nötknäpparen på Kungliga Operan den 10 december 2013. Ungdomarna fick detta operaäventyr i pris för att de deltagit aktivt i den "Världens Barn konsert" som hölls i Flen tidigare under året. "Open Opera" påbörjar även stipendieverksamhet i Flen under 2014.

Ambitionen är att "Open Opera" ska utvecklas och även omfatta ytterligare kommuner på sikt.
 

Vision för Open Opera

För att effektivt kunna bredda musikens och i förlängningen operakonstens publika underlag har beteckningen "Open Opera" valts för att "alla är välkomna" till den glittrande värld som av många kan upplevas som avlägsen och svåruppnåelig.

Utanförskap kostar samhället väldiga belopp och kan kulturens folk ges en samhällsroll för social sammanhållning är det en stor vinst för både samhället och för kulturen.

Musikkulturen har beprövade metoder och visade framsteg som i försöksområdet Flen avses kunna utveckla nya former för vidare spridning. För att praktiskt sprida övertygelsen om att musiken i alla dess former besitter en svårslagen brobyggande förmåga har som försöksområde utsetts Flens kommun för att därutveckla metoder och former för kontaktskapande människor emellan.

 

Stöd Open Opera

Ett separat bankkonto har upprättats för de givare som vill ge sitt bidrag oavkortat till utveckling av Open Opera. Bankkontot för stöd till "Open Opera" är: Svenska Handelsbanken, clearingnummer 6001, kontonummer 744 771 358.
IBAN: SE18 6000 0000 0007 4477 1358, BIC: HANDSESS