Operainitiativet

Stöd Operainitiativet

 

Stöd Operainitiativet

På denna sida kan Du stödja Operainitiativet och Open Opera.

 

Medlemskap

Klicka på knappen "Bli medlem" nedan för att bli medlem i Operainitiativet. När du klickar på knappen så öppnas en ny, sekretesskyddad sida där du fyller i dina kontaktuppgifter. På denna sekretesskyddade sida kan du också erlägga den årliga medlemsavgiften.
 

Följande årsavgifter gäller för medlemskap år 2017:

Medlemsavgift 250 SEK
Student 100 SEK
Pensionär 100 SEK


Du kan också bidra med ditt stöd till Operainitiativet genom insättning på
Bankgiro: 310–6598
IBAN: SE71 6000 0000 0007 6812 0632, BIC: HANDSESS
 

Stöd "Open Opera"

Ett separat bankkonto har upprättats för de givare som vill ge sitt bidrag oavkortat till utveckling av Open Opera. Bankkontot för stöd till "Open Opera" är:
Svenska Handelsbanken, clearingnummer 6001, kontonummer 744 771 358.
IBAN: SE18 6000 0000 0007 4477 1358, BIC: HANDSESS

Frågor?

Har du frågor kring medlemskap eller kring donationer till Operainitiativet eller specifika projekt? Kontakta oss »

 

Medlemsbrev

Nedan har vi samlat alla medlemsbrev sedan år 2010. Breven är tillgängliga för alla att ladda ned.

Högsommarbrev 2017
Vårbrev 2017
Decemberbrev 2016
Midsommarbrev juni 2016
Försommarbrev maj 2016
Vårbrev april 2016
Vårbrev mars 2016
Julbrev 2015
Novemberbrev 2015
Höstbrev 2015
Högsommarbrev 2015
Andra vårbrevet 2015
Första vårbrevet 2015
Julbrev 2014
Sensommarbrev 2014
Midsommarbrev 2014
Försommarbrev 2014
Vårvinterbrev 2014
Julbrev 2013
Höstbrev 2013
Höstbrev 2012
Sommarbrev 2013
Julbrev 2012
Vårbrev 2012
Vårvinterbrev 2012
Julbrev 2011
Höstbrev 2011
Julbrev 2010
Höstbrev 2010

Du behöver en pdf-läsare för att kunna läsa filerna. Om du saknar en pdf-läsare så kan du ladda ned Adobe Reader gratis från Denna länk ».